01/08

maxresdefault_live


Mahamevnawa

01/08

Mahamevnawa-Medias-1024x323


“සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති”

05/12
අසූහාරදහසක් වූ ධර්ම ස්කන්ධය – ත්‍රිපිටකය

අප භාග්‍යවත් අර්හත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ස්වකීය ශක්තියෙන් අවබෝධ කර ලෝ සත්නට අනුකම්පා පිණිස දේශිත, උතුම් වූ ශ්‍රීසද්ධර්මය ට අයත් වූ, මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැතිප්‍රථම සංගායනාවෙහි දී ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ ද ඇතුලු පන්සියයක් මහ රහතන්වහන්සේලා විසින් සංගායනා කරන්නට යෙදුනු අසූහාරදහසක් වූ ධර්ම ස්කන්ධය, ත්‍රිපිටකය යි.
අසූහාරදහසක් වූ ධර්ම ස්කන්ධය – ත්‍රිපිටක


    පන්සිය පනස් ජාතක පොත්වහන්සේ

සූත්‍ර පිටකයට අයත් වන ජාතක කතා ගණනින් පන්සිය පනහකටආසන්න වෙයි. බුදුරදුන්ගේ පූර්ව ජන්ම සංඛ්‍යාත බෝධිසත්ත්ව කතා ජාතක නාමයෙන්ප්‍රකටය. ශ්‍රී මුක පාලිය ලෙස සැලකෙන ගාථා දේශනා කීපයක් අරභයා එක් එක්ජාතක කතාවක් ගෙතී ඇත. එම දේශනා ජාතක පාලි නැමති කෘතියෙහි ලා අන්තර්ගතය.උක්ත පාලි ගාථාවකට අටුවා සැපයීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පාලි ජාතකට්ඨකතාවප්‍රභවය වී ඇත. ඒ වනාහී අනුරාධපුර මහා විහාරයෙහි දී කෙරුණු අමරණීයකෘතියකි. දඹදෙණි යුගයේදී වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ නැමති මන්ත්‍රීශ්වරයාගේ නියමයපරිදි ජාතකට්ඨකතාව සිංහලයට නගන ලදී. මෙය පන්සිය පනස් ජාතක පොත් වහන්සේ නමින් ප්‍රසිද්ධය.

පන්සිය පනස් ජාතක පොත්වහන්සේ


Sawanata Sisila 24 Hours Live Buddhist Radio

Listen Live Buddhist Radio


බුදුසරණ බෞද්ධ පුවත්පත

Live THE BUDDHIDT TV Live The Buddhist TV

Cities and Sites of Ancient Sri Lanka

ශ්‍රිලංකාව පුරා ඇති ඉතාමත් වටිනා වෙහෙර විහාර/ ප්‍රොරාණික ස්ථානවල ඉතාමත් වටිනා වැදගත් තොරතුරු.

“When the Guide of the World, having acomplished the salvation of the whole world and having reached the utmost stage of blissful rest, was lying on the bed of his nibbana; in the midst of the great assembly of gods, he, the great sage, the greatest of those who have speech, spoke to Sakka’ who stood there near him: `Vijaya, son of king Sihabahu, is come to Lanka from the country of Lala, together with seven hundred followers. In Lanka, O lord of gods, will my religion be established, therefore carefully protect him with his followers and Lanka.

When the lord of gods heard the words of the Buddha he from respect handed over the guardianship of Lanka to the god who is in colour like the lotus. “

from Mahavansa – The Great Chronicle of Sri Lanka
Land of the Buddha

World Buddhist Directory

Buddhanet’s Online World Buddhist Directory is now in a searchable database format. Of course you many still browse the directory using the link below, however the new search features will allow you to find a center or organisation in your area faster, you can even search by Buddhist tradition to help narrow your results.


Abhidharmartha Pradeepika Book

අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා – අමරදාස රත්නපාල

Abhidharmartha Pradeepika Book , Abhidharma Book

Sinhala Abhidharma Books


සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය

https://sinhalabuddhism.files.wordpress.com/2010/10/samastha1.jpg


GOLDEN TALKS FROM THE PAST

Old Sinhala Dhamma talks.


https://i2.wp.com/www.sobhana.net/images/toplogo.jpg
Sinhala Dhamma Talks
සිංහල ධර්ම දේශනා
Pelene Siri Vajiranyana Mahanayaka TheroLate Ven. Pelene Siri Vajiranyana Mahanayaka Thero, founder of The Vajirarama.
Narada TheroLate Ven. Narada Thero was one of the pioneer monks to bring Theravada Buddhism to the west.
Balangoda Anandamaitreya Thero Balangoda Anandamaitreya Mahanayaka TheroLate Ven. Balangoda Anandamaitreya Mahanayaka Thero was one of the most famous monks in Sri Lanka.
Madihe Pannasiha Mahanayaka TheroThe late Madihe Pannasiha thera was the supreme patriarch of the Amarapura Maha Sanghasabha in Sri Lanka. He was a well known speaker in Sinhala both in Sri Lanka and abroad and the founder of many Buddhist Viharas around the world.
Rerukane Chandawimala Mahanayaka TheroThe late Ven. Rerukane Chandawimala Mahanayaka Thero was a famous Dhamma teacher and and the author of many popular standard works on Dhamma and Vinaya in Sinhala.
Matara Nyanarama Maha TheroLate Ven. Matara Nyanarama Maha Thero was the  Founder of Sri Kalyani Yogashrama Samsthava, the largest chain of forest hermitages in Sri Lanka.
Piyadassi TheroOne of the most popular Buddhist speakers in Sinhala and English Languages.
Ampitiye Sri Rahula TheroVen. Rahula Thera was the assistant in charge of Bhikkhu Training Center, Maharagama.
Rev. K. Sri Dhammananda Thero කිරින්දේ ශ්‍රී ධම්මානන්‍ද හිමිපාණන් වහන්සේමැලේසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායකව වැඩසිට අපවත් වී වදාල කිරින්දේ ශ්‍රී ධම්‍මානන්‍ද මාහිමිපාණන් වහන්සේ.
Madawala Punnaji Thero Madawala Punnaji TheroBhante Punnaji lived in the United States since 1971. He conducts meditation retreats and Dhamma discussions in Washington DC, Boston, Los Angeles, Toronto and many other locations.
Katukurunde Nyanananda TheroVen. Professor Katukurunde Nyanananda Thero is a famous speaker and author to several books in Sinhala and English.
Madoluwave Sobhita TheroOne of the most popular Buddhist speakers in Sinhala Language.
Gangodavila Soma TheroLate Ven. Gangodavila Soma Thera was a well known Buddhist speaker in Sri Lanka. He passed away during a trip to Russia in 2003.
Gantune Assaji TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Nattarampota Chandima TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Ptigala Gunaratana Thero Pitigala Gunaratana TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Pamburana Sanghasobhana TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama.
Rev. Usgoda Dhammagaru Thero Usgoda Dhammagaru TheroLectureor of Sariputta National College of Education, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama.
Talalle Chandakitthi TheroFamous Dhamma teacher in Sri Lanka. Also the founder of the Dhammadeepa Foundation, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama..
Rev. T. Kusalanyana Thero Talpawila Kusalanyana TheroChief incumbent of Bonn Buddhist Vihara, Germany, a famous Dhamma teacher from Bhikkhu Training Center, Maharagama.
Mr. A. D. M. Buddhadasa Mr. A. D. M. Buddhadasa – Abhidhamma Desana Talks on Abhidhamma by Mr. A. D. M. Buddhadasa.
Mr. Godwin SamararatneChief meditation instructor of Nillambe Meditation Centre, Sri Lanka.

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේහි පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර
ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනා ඇතුළත් වෙබ් අඩවි.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැඟවගොස් තිබූ පද නිරුක්ති ක්‍රමවේදය නැවැත භාවිතයට පැමිණීම තුළින් යළි මතු වන දහම් අරැත් දැක ගැනීමට
මෙම අන්තර්ජාල අඩවි තුළින් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.


බෞද්ධ වීඩියෝ ධර්ම දේශනා

Youtube Sinhala Buddhism
Video Bahama toke Playlists

බෞද්ධ වීඩියෝ ධර්ම දේශනා


බෞද්ධ ධර්ම දේශනා

OLD DHAMMA DESANA


ලෝවැඩ සඟරාව

සෙත් සිරි දෙන මහ ගුණ මුහු දාණන්
ස ත් හට වන බව දුකට වෙ දාණන්
ති ත් ගණඳුරු දුරලන දිනි ඳාණන්
සි ත් සතොසින් නමදිම් මුනි ඳාණන්

Loweda Sagarawa E-book & CD Tracks.

ලෝවැඩ සඟරාව


මහ පිරිත

Maha Piritha LOW quality. Duration: 00:59:12, MP3 – click to play or right-click and select “Save Target (or Link) As…” to save (6.69 MB).

Maha Piritha MEDIUM quality. Duration: 00:59:12, MP3 – click to play or right-click and select “Save Target (or Link) As…” to save (22.92 MB).

Maha Piritha HIGH quality. Duration: 00:59:12, MP3 – click to play or right-click and select “Save Target (or Link) As…” to save (49.68 MB).

Maha Piritha CD quality. Duration: 00:59:12, MP3 – click to play or right-click and select “Save Target (or Link) As…” to save (87.62 MB).


……


Sinhala Dhamma Talks – සිංහල ධර්ම දේශනා

01/01
https://i2.wp.com/www.sobhana.net/images/toplogo.jpg
Sinhala Dhamma Talks
සිංහල ධර්ම දේශනා
Pelene Siri Vajiranyana Mahanayaka TheroLate Ven. Pelene Siri Vajiranyana Mahanayaka Thero, founder of The Vajirarama.
Narada TheroLate Ven. Narada Thero was one of the pioneer monks to bring Theravada Buddhism to the west.
Balangoda Anandamaitreya Thero Balangoda Anandamaitreya Mahanayaka TheroLate Ven. Balangoda Anandamaitreya Mahanayaka Thero was one of the most famous monks in Sri Lanka.
Madihe Pannasiha Mahanayaka TheroThe late Madihe Pannasiha thera was the supreme patriarch of the Amarapura Maha Sanghasabha in Sri Lanka. He was a well known speaker in Sinhala both in Sri Lanka and abroad and the founder of many Buddhist Viharas around the world.
Rerukane Chandawimala Mahanayaka TheroThe late Ven. Rerukane Chandawimala Mahanayaka Thero was a famous Dhamma teacher and and the author of many popular standard works on Dhamma and Vinaya in Sinhala.
Matara Nyanarama Maha TheroLate Ven. Matara Nyanarama Maha Thero was the  Founder of Sri Kalyani Yogashrama Samsthava, the largest chain of forest hermitages in Sri Lanka.
Piyadassi TheroOne of the most popular Buddhist speakers in Sinhala and English Languages.
Ampitiye Sri Rahula TheroVen. Rahula Thera was the assistant in charge of Bhikkhu Training Center, Maharagama.
Rev. K. Sri Dhammananda Thero කිරින්දේ ශ්‍රී ධම්මානන්‍ද හිමිපාණන් වහන්සේමැලේසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායකව වැඩසිට අපවත් වී වදාල කිරින්දේ ශ්‍රී ධම්‍මානන්‍ද මාහිමිපාණන් වහන්සේ.
Madawala Punnaji Thero Madawala Punnaji TheroBhante Punnaji lived in the United States since 1971. He conducts meditation retreats and Dhamma discussions in Washington DC, Boston, Los Angeles, Toronto and many other locations.
Katukurunde Nyanananda TheroVen. Professor Katukurunde Nyanananda Thero is a famous speaker and author to several books in Sinhala and English.
Madoluwave Sobhita TheroOne of the most popular Buddhist speakers in Sinhala Language.
Gangodavila Soma TheroLate Ven. Gangodavila Soma Thera was a well known Buddhist speaker in Sri Lanka. He passed away during a trip to Russia in 2003.
Gantune Assaji TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Nattarampota Chandima TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Ptigala Gunaratana Thero Pitigala Gunaratana TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka.
Pamburana Sanghasobhana TheroA well known Buddhist speaker in Sri Lanka, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama.
Rev. Usgoda Dhammagaru Thero Usgoda Dhammagaru TheroLectureor of Sariputta National College of Education, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama.
Talalle Chandakitthi TheroFamous Dhamma teacher in Sri Lanka. Also the founder of the Dhammadeepa Foundation, a Dhamma teacher from Bhikkhu Training Centre, Maharagama..
Rev. T. Kusalanyana Thero Talpawila Kusalanyana TheroChief incumbent of Bonn Buddhist Vihara, Germany, a famous Dhamma teacher from Bhikkhu Training Center, Maharagama.
Mr. A. D. M. Buddhadasa Mr. A. D. M. Buddhadasa – Abhidhamma Desana Talks on Abhidhamma by Mr. A. D. M. Buddhadasa.
Mr. Godwin SamararatneChief meditation instructor of Nillambe Meditation Centre, Sri Lanka.Abhidharmartha Pradeepika Book අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා

01/01

Abhidharmartha Pradeepika Book

අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා – අමරදාස රත්නපාල

Abhidharmartha Pradeepika Book , Abhidharma Book

Sinhala Abhidharma Books


සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය – All Ceylon Buddhist Congress

01/01

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය

https://sinhalabuddhism.files.wordpress.com/2010/10/samastha1.jpg


World Buddhist Directory

01/01

World Buddhist Directory

Buddhanet’s Online World Buddhist Directory is now in a searchable database format. Of course you many still browse the directory using the link below, however the new search features will allow you to find a center or organisation in your area faster, you can even search by Buddhist tradition to help narrow your results.